Risicobeheer bij offshoring: een cruciale factor voor succes

Offshoring, het verplaatsen van bedrijfsprocessen of diensten naar een ander land, kan een effectieve manier zijn om de operationele kosten te verlagen en toegang te krijgen tot wereldwijde talentenpools. Het brengt echter ook een reeks uitdagingen en risico’s met zich mee die vakkundig moeten worden beheerd. Dit proces van het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s wordt risicomanagement genoemd. In deze blogpost onderzoeken we de belangrijke aspecten van risicobeheer bij offshoring.

 

Identificatie van risico’s

Het eerste en cruciale onderdeel van risicobeheer is het identificeren van potentiële risico’s. Hierbij kunt u denken aan operationele risico’s, financiële risico’s, juridische risico’s, culturele risico’s en nog veel meer.

 

Culturele verschillen tussen uw thuiskantoor en een offshore locatie kunnen bijvoorbeeld leiden tot communicatieproblemen of misverstanden. Deze culturele verschillen kunnen variëren van eenvoudige taalvariaties tot complexe zakelijke gewoonten en praktijken.

 

Beoordeling van risico’s

Na identificatie is de volgende stap het beoordelen van deze risico’s. Dit houdt in dat u inzicht krijgt in de impact die elk risico kan hebben op uw organisatie en in de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Het beoordelen van risico’s helpt bij het bepalen van de prioriteit en de middelen die moeten worden toegewezen aan het beheer ervan.

 

Risicomanagement

Eenmaal geïdentificeerd en beoordeeld, is het tijd om strategieën te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dit kan inhouden dat er preventieve maatregelen worden genomen om het risico te vermijden, of dat er plannen worden gemaakt voor het geval het risico zich toch voordoet. Om bijvoorbeeld het risico op culturele verschillen te beheersen, kunt u uw medewerkers interculturele trainingen geven, zowel op uw thuiskantoor als op de offshore locatie.

 

Continue monitoring

Risicomanagement is geen eenmalige taak, maar een continu proces. De offshore-omgeving kan veranderen, waardoor nieuwe risico’s kunnen ontstaan ​​en oude risico’s kunnen verdwijnen. Daarom is het belangrijk om een ​​systeem op te zetten voor continue monitoring en beoordeling van risico’s.

 

Conclusie

Risicobeheer is een cruciaal aspect van offshoring dat, indien vakkundig uitgevoerd, de complexiteit van internationale bedrijfsactiviteiten kan vereenvoudigen en de voordelen ervan kan maximaliseren. Door een continue, proactieve benadering van risicobeheer te hanteren, kan uw organisatie uitdagingen omzetten in kansen, de operationele efficiëntie verbeteren en een sterke basis leggen voor succes op de lange termijn op de wereldmarkt. Het vereist een gecoördineerde inspanning van alle niveaus van de organisatie, waarbij open communicatie en een cultuur van voortdurende verbetering worden bevorderd om risico’s effectief te beheersen en te navigeren naar succes in het offshoringlandschap.

 

Hard.coded heeft ervaring met offshore softwareontwikkeling naar India en kan u ondersteunen bij het opschalen van uw ontwikkeling. Op een krappe arbeidsmarkt zoals in Nederland is het lastig om goede en betaalbare ontwikkelaars te vinden. Door onze samenwerking met een bedrijf in India kunnen we beschikken over een compleet, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar ontwikkelingsteam dat binnen een paar weken met u aan uw bedrijf kan werken.

Zo werken wij:

  1. We beginnen met een verkennend gesprek om uw exacte behoeften te bepalen.
  2. Wij maken een profiel aan en zoeken naar ontwikkelaars die voldoen aan de vooraf bepaalde competenties.
  3. We selecteren uit alle kandidaten de beste matches en plannen interviews van 15-20 minuten om een ​​eerste beoordeling te maken.
  4. Kandidaten die op basis van hun CV en interviews een match zijn, krijgen een tweede gesprek en assessment om hun competenties te testen en bij uw project te passen.
  5. Zodra het assessment succesvol is afgerond en u akkoord gaat, zullen wij de meest geschikte kandidaten aannemen en hen voorzien van alle benodigde apparatuur, software en een werkruimte in Mumbai.
  6. U kunt onmiddellijk met uw ontwikkelingsteam aan de slag om uw bedrijf op te bouwen.

Related Posts

Offshoring versus outsourcing: voordelen, nadelen en overwegingen.

Offshoring versus outsourcing: voordelen, nadelen en overwegingen.

Offshoring en outsourcing zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Dit artikel bespreekt het verschil tussen offshoring en outsourcing, de redenen voor het gebruik van offshoring en outsourcing, de voor- en nadelen en de belangrijkste overwegingen bij...

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Een scrumteam is een zelforganiserend, crossfunctioneel team dat aan het einde van elke sprint een productincrement levert. Het omvat doorgaans een producteigenaar, een scrummaster en leden van het ontwikkelingsteam die samenwerken om het sprintdoel te bereiken. Het...