Offshoring versus outsourcing: voordelen, nadelen en overwegingen.

Offshoring en outsourcing zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Dit artikel bespreekt het verschil tussen offshoring en outsourcing, de redenen voor het gebruik van offshoring en outsourcing, de voor- en nadelen en de belangrijkste overwegingen bij het overwegen van offshoring.

Inhoudsopgave

Waarom offshoring

Wat zijn de uitdagingen bij offshoring?

Samenwerken met een offshoringpartner – best practices

Trainen en begeleiden op afstand

Is offshoring geschikt voor uw bedrijf?

Jouw ontwikkeling naar een hoger niveau tillen

Hoe werken wij?

 

Waarom offshoren?

Er zijn verschillende redenen om gebruik te maken van offshoring.

 • Kostenbesparingen: Door werk te verplaatsen naar landen met lagere lonen kunnen de kosten sterk worden verlaagd. Het verplaatsen van arbeidsintensieve processen kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren.

 • Uitbreiding van de arbeidsmarkt: Door gebruik te maken van offshoring krijgt u toegang tot een grotere talentenpool. Vaak zijn er in het buitenland veel goed opgeleide mensen die op zoek zijn naar een baan, terwijl het bedrijf in eigen land wellicht moeite heeft om goed opgeleid personeel te vinden. In Nederland kampen veel bedrijven bijvoorbeeld met een tekort aan IT-experts, terwijl er in het buitenland een groot aanbod aan hoogopgeleide IT-professionals aanwezig is. Door gebruik te maken van offshoring wordt uw bedrijf niet gehinderd door een gebrek aan talentvol personeel.

 • Efficiëntie: Offshoring kan toegang bieden tot betere technologieën, infrastructuren en arbeid, wat resulteert in een hogere efficiëntie en productiviteit.

 • Geografische nabijheid: Voor bedrijven die ook klanten in het buitenland hebben, kan offshoring leiden tot betere service en snellere leveringen. Op deze manier kunnen bedrijven ook uitbreiden naar nieuwe markten en klanten in het buitenland aantrekken. Offshoring biedt de mogelijkheid om te organiseren op groei.

 

Wat zijn de uitdagingen bij offshoring?

 • Kwaliteitsrisico’s: Offshoring kan leiden tot kwaliteitsverlies. Bedrijven hebben vaak minder controle over de kwaliteit van het geleverde werk. Dit kan ertoe leiden dat het gewenste resultaat niet wordt behaald of dat deadlines worden gemist. Goede afspraken en regels zijn daarom belangrijk om misverstanden en kwaliteitsrisico’s te voorkomen.

 • Culturele verschillen: Offshoring kan leiden tot culturele verschillen tussen de bedrijfscultuur van het bedrijf en de cultuur van het land waar het werk wordt uitbesteed. Een andere werkcultuur kan botsen met de manier waarop uw bedrijf werkt, en taalbarrières kunnen tot misverstanden leiden. Door te kiezen voor een offshore bestemming waar bijvoorbeeld goed Engels wordt gesproken, kan de taalbarrière gemakkelijk worden opgelost.

 • Werken in verschillende tijdzones: Offshoring kan tijdsverschillen met zich meebrengen tussen de twee landen waar gewerkt wordt. Dit kan leiden tot vertragingen in de communicatie en besluitvorming.

 

Samenwerken met een offshoringpartner – best practices

Wanneer u overweegt om offshoring in te zetten, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

 

Met welke offshoringpartij ga ik samenwerken? Er zijn verschillende bedrijven die u kunnen helpen bij het uitbesteden van werk naar het buitenland.

 • Bepaal uw zakelijke behoeften: Het is belangrijk dat uw offshoringpartner aan uw behoeften kan voldoen. Bepaal dus vooraf duidelijk welke activiteiten u wilt uitbesteden en wat de uitkomst moet zijn.

 • Evalueer de expertise van potentiële partners: Zoek partners die kennis en ervaring hebben in uw branche en een goed begrip hebben van uw zakelijke behoeften.

 • Locatie: Locatie is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van een offshoringpartner. Zoek naar landen met een stabiel politiek klimaat, een sterke economie en een competente beroepsbevolking. Houd rekening met tijdsverschillen en culturele factoren die de communicatie en samenwerking kunnen beïnvloeden.

 • Beoordeel de infrastructuur: Evalueer de infrastructuur van de partner om ervoor te zorgen dat deze over de noodzakelijke technologie, faciliteiten en beveiligingsmaatregelen beschikt.

 • Communicatie: Effectieve communicatie is essentieel bij het werken met een offshoringpartner. Zoek partners die effectief in uw taal kunnen communiceren. Denk hierbij aan een Nederlandse partner die veel ervaring heeft met de cultuur van uw organisatie en de cultuur in het land waar gewerkt wordt. Dit zal effectieve communicatie bevorderen.

 • Evalueer de kosten: Offshoring kan bijdragen aan de efficiëntie en winstgevendheid van uw bedrijf. Het is echter belangrijk om alle kosten zorgvuldig te evalueren. Zoek daarom naar partners die concurrerende prijzen bieden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

 

Trainen en begeleiden op afstand

Net zoals u uw eigen medewerkers moet trainen en begeleiden, is het belangrijk om hetzelfde te doen voor nieuwe externe medewerkers. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden, aangezien het uiteindelijke resultaat afhangt van de kwaliteit van de rekrutering, de aandacht die u aan uw externe medewerkers besteedt en de samenwerking tussen u en uw offshoringpartner.

 
 

Is offshoring geschikt voor uw bedrijf?

Nu je weet wat offshoring is en wat de voor- en nadelen ervan zijn, blijft de vraag: is offshoring geschikt voor jouw bedrijf? Dit is afhankelijk van uw doelstellingen, verwachtingen en de branche waarin u actief bent. Er zijn een paar vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Heeft u behoefte aan goed opgeleide medewerkers, maar kunt u deze niet vinden op de huidige arbeidsmarkt, of heeft u niet genoeg budget om kwalitatief hoogstaand personeel in dienst te nemen?

 • Bent u op zoek naar medewerkers met specifieke vaardigheden om een ​​project uit te voeren?

 • Welke kostenbesparingen kunt u realiseren door bepaalde activiteiten naar een ander land te verplaatsen of ervoor te kiezen de activiteiten in het buitenland op te schalen?

 
 

Jouw ontwikkeling naar een hoger niveau tillen

Hard.coded kan u helpen uw ontwikkeling op te schalen. In een krappe arbeidsmarkt als Nederland is het lastig om goede en betaalbare ontwikkelaars te vinden. Met onze partner in India beschikken wij over een compleet, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar ontwikkelteam dat binnen enkele weken samen met u aan uw bedrijf werkt.

 
 

Hoe werken wij?

 1. In een verkennend gesprek bepalen wij precies wat u nodig heeft.
 2. Wij maken een profiel aan en zoeken naar ontwikkelaars die voldoen aan de vooraf bepaalde competenties.
 3. Wij selecteren uit alle kandidaten de beste matches en plannen interviews van 15-20 minuten om een ​​eerste beoordeling van de kandidaten te maken.
 4. Met de kandidaten die op basis van hun CV en interviews een match zijn, volgt een tweede gesprek en een assessment om de competenties van de kandidaten te testen en bij uw project te passen.
 5. Wanneer dit assessment succesvol is afgerond en u akkoord gaat, gaan wij de meest geschikte kandidaten aan. Wij voorzien uw nieuwe ontwikkelaar(s) van alle benodigde apparatuur, software en een werkruimte in Mumbai.
 6. Je kunt dan direct samen met je ontwikkelteam aan de slag om jouw bedrijf verder op te bouwen.
 7. Plan hier een vrijblijvend gesprek.

 

Related Posts

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Een scrumteam is een zelforganiserend, crossfunctioneel team dat aan het einde van elke sprint een productincrement levert. Het omvat doorgaans een producteigenaar, een scrummaster en leden van het ontwikkelingsteam die samenwerken om het sprintdoel te bereiken. Het...

Nearshoring 101: wat u moet weten

Nearshoring 101: wat u moet weten

Naarmate bedrijven wereldwijd groeien en uitbreiden, is outsourcing voor veel bedrijven een gangbare praktijk geworden. Outsourcing stelt bedrijven in staat nieuwe markten te betreden, de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen, maar het kan een uitdaging...