Nearshoring 101: wat u moet weten

Naarmate bedrijven wereldwijd groeien en uitbreiden, is outsourcing voor veel bedrijven een gangbare praktijk geworden. Outsourcing stelt bedrijven in staat nieuwe markten te betreden, de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen, maar het kan een uitdaging zijn om de juiste partner te vinden. Een van de meest populaire opties is nearshoring, het proces van outsourcing naar een nabijgelegen land. In dit artikel zullen we onderzoeken wat nearshoring is, de voordelen ervan en de voordelen van outsourcing naar een nabijgelegen land.

 

Inhoudsopgave

Wat is Nearshoring?

Voordelen van Nearshoring

Uitdagingen van Nearshoring

Werken met een nearshoringpartner – best practices

Is nearshoring geschikt voor uw bedrijf?

Breng jouw ontwikkeling naar een hoger niveau

Hoe werken wij?

 

Wat is Nearshoring?

 

Nearshoring is een vorm van outsourcing waarbij wordt samengewerkt met een partner in een nabijgelegen land. Dit wordt vaak gedaan met landen die vergelijkbare tijdzones en culturele waarden hebben. Nearshoring kan een kosteneffectieve oplossing voor bedrijven zijn, omdat het toegang kan bieden tot geschoold personeel, de overheadkosten kan verlagen en de efficiëntie kan verhogen.

 
 

Voordelen van Nearshoring

 

1. Kostenbesparingen

Een van de belangrijkste voordelen van nearshoring zijn de kostenbesparingen die het oplevert. Door uit te besteden aan een nabijgelegen land kunnen bedrijven de kosten voor arbeid, belastingen en onroerend goed verlagen. Hierdoor kunnen bedrijven hun overhead- en operationele kosten verlagen en hun winstgevendheid vergroten.

 

2. Toegang tot geschoold personeel

Nearshoring geeft bedrijven toegang tot geschoolde arbeidskrachten die vaak goedkoper zijn dan hun lokale arbeidskrachten. Veel landen die populair zijn vanwege nearshoring hebben sterke onderwijssystemen en hun beroepsbevolking is zeer bekwaam en ervaren. Dit kan vooral nuttig zijn voor bedrijven die gespecialiseerde vaardigheden nodig hebben, zoals op het gebied van softwareontwikkeling, engineering of marketing.

 

3. Efficiëntie en flexibiliteit

Nearshoring kan bedrijven ook meer flexibiliteit en efficiëntie in hun bedrijfsvoering bieden. Bedrijven kunnen samenwerken met partners die over de infrastructuur en middelen beschikken om in hun behoeften te voorzien. Dit kan bedrijven helpen hun processen te optimaliseren en hun snelheid op de markt te verhogen. Bovendien zijn nearshoringpartners vaak flexibeler dan lokale partners, omdat ze bereid zijn met bedrijven samen te werken volgens hun planning en tijdlijnen.

 
 

Uitdagingen van Nearshoring

 

1. Beperkte talentenpool

Nearshoring naar een land met een beperkte hoeveelheid talent voor bepaalde vaardigheden of bedrijfstakken kan een nadeel zijn. Dit kan het moeilijk maken om hoogopgeleid personeel met de nodige expertise te vinden. Om dit probleem op te lossen, kunt u ervoor kiezen om samen te werken met een nearshoringbedrijf dat gespecialiseerd is in het vinden van talent dat aansluit bij uw verwachtingen.

 

2. Juridische en regelgevende verschillen

Verschillende landen hebben verschillende wettelijke en regelgevende kaders, en nearshoring naar een land met verschillende wet- en regelgeving kan de complexiteit en de kosten van een project vergroten. Als dit niet op de juiste manier wordt aangepakt, kan dit leiden tot juridische problemen of financiële boetes. Om dit risico te beperken, moet u een nearshoringpartner hebben die al deze risico’s beperkt.

 

3. Verschillen in tijdzones

Nearshoring naar een land in een andere tijdzone kan uitdagingen op het gebied van communicatie en samenwerking met zich meebrengen, vooral voor tijdgevoelige projecten die realtime communicatie vereisen. Dit kan leiden tot vertragingen en verminderde productiviteit. Een oplossing voor dit probleem is om waar mogelijk overlappende werkuren vast te stellen. Bovendien kan het stellen van duidelijke verwachtingen ten aanzien van reactietijden en communicatieprotocollen vertragingen tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit.

 
 

Werken met een nearshoringpartner – best practices

 

Samenwerken met een nearshoringpartner kan een geweldige manier zijn om toegang te krijgen tot gespecialiseerd talent en de kosten te verlagen. Het is echter belangrijk om effectieve communicatie- en samenwerkingspraktijken vast te stellen om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt. Hier volgen enkele best practices voor het werken met een nearshoringpartner:

 • Definieer duidelijke doelen en verwachtingen Het is belangrijk om duidelijke doelen en verwachtingen voor het project te definiëren, inclusief tijdlijnen, resultaten en kwaliteitsnormen. Dit kan ervoor zorgen dat iedereen dezelfde doelstellingen nastreeft en misverstanden en verwarring tot een minimum beperken.

 • Zorg voor effectieve communicatie Het opzetten van effectieve communicatie is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Dit omvat het selecteren van de juiste communicatiemiddelen, het opzetten van regelmatige check-ins en het ervoor zorgen dat alle teamleden bekend zijn met de communicatieprotocollen. Het is belangrijk om communicatiemiddelen te kiezen die veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn, en om richtlijnen op te stellen voor wanneer en hoe deze te gebruiken.

 • Bouw een sterke relatie op met uw nearshore-team Het opbouwen van een sterke relatie met uw nearshore-team is essentieel voor effectieve samenwerking. Dit kan onder meer reguliere teambuildingactiviteiten omvatten, zoals virtuele teamvergaderingen, sociale evenementen en bezoeken ter plaatse. Het is ook belangrijk om een ​​cultuur van vertrouwen en respect te creëren, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn ideeën en feedback te delen.

 • Zorg ervoor dat uw nearshore-partner over de juiste capaciteiten beschikt Voordat u een nearshore-partner selecteert, is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze over de juiste capaciteiten beschikt om uw projectdoelen te verwezenlijken. Dit omvat het evalueren van hun technische expertise, projectmanagementvaardigheden en culturele fit. Het is ook belangrijk om due diligence uit te voeren op de reputatie van het bedrijf, eerdere projecten en klantreferenties.

 • Beheer het project effectief Effectief projectmanagement is cruciaal voor succesvolle nearshoring. Dit omvat het opstellen van een duidelijk projectplan, het opzetten van regelmatige voortgangsbeoordelingen en het volgen van projectmijlpalen en resultaten. Het is belangrijk om een ​​projectmanagementproces op te zetten dat voor beide partijen werkt, en om ervoor te zorgen dat alle teamleden bekend zijn met het projectplan en de tijdlijnen.

 
 

Is nearshoring geschikt voor uw bedrijf?

Nu je weet wat nearshoring is en wat de voor- en nadelen ervan zijn, blijft de vraag: is nearshoring geschikt voor jouw bedrijf? Dit is afhankelijk van uw doelstellingen, verwachtingen en de branche waarin u actief bent. Er zijn een paar vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Heeft u behoefte aan goed opgeleide medewerkers, maar kunt u deze niet vinden op de huidige arbeidsmarkt, of heeft u niet genoeg budget om kwalitatief hoogstaand personeel in dienst te nemen?

 • Bent u op zoek naar medewerkers met specifieke vaardigheden om een ​​project uit te voeren?

 • Welke kostenbesparingen kunt u realiseren door bepaalde activiteiten naar een ander land te verplaatsen of ervoor te kiezen de activiteiten in het buitenland op te schalen?

 
 

Breng jouw ontwikkeling naar een hoger niveau

Hard.coded kan u helpen uw ontwikkeling op te schalen. In een krappe arbeidsmarkt als Nederland is het lastig om goede en betaalbare ontwikkelaars te vinden. Met onze partner in het buitenland beschikken wij over een compleet, kwalitatief en betaalbaar ontwikkelteam dat binnen enkele weken samen met u aan uw bedrijf werkt.

 
 

Hoe werken wij?

 1. In een verkennend gesprek bepalen wij precies wat u nodig heeft.
 2. Wij maken een profiel aan en zoeken naar ontwikkelaars die voldoen aan de vooraf bepaalde competenties.
 3. Wij selecteren uit alle kandidaten de beste matches en plannen interviews van 15-20 minuten om een ​​eerste beoordeling van de kandidaten te maken.
 4. Met de kandidaten die op basis van hun CV en interviews een match zijn, volgt een tweede gesprek en een assessment om de competenties van de kandidaten te testen en bij uw project te passen.
 5. Wanneer dit assessment succesvol is afgerond en u akkoord gaat, gaan wij de meest geschikte kandidaten aan. Wij voorzien uw nieuwe ontwikkelaar(s) van alle benodigde apparatuur, software en een werkruimte in Mumbai.
 6. Je kunt dan direct samen met je ontwikkelteam aan de slag om jouw bedrijf verder op te bouwen.
 7. Plan hier een vrijblijvend gesprek.

 

Related Posts

Offshoring versus outsourcing: voordelen, nadelen en overwegingen.

Offshoring versus outsourcing: voordelen, nadelen en overwegingen.

Offshoring en outsourcing zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Dit artikel bespreekt het verschil tussen offshoring en outsourcing, de redenen voor het gebruik van offshoring en outsourcing, de voor- en nadelen en de belangrijkste overwegingen bij...

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Wat is een Scrumteam en hoe werkt het?

Een scrumteam is een zelforganiserend, crossfunctioneel team dat aan het einde van elke sprint een productincrement levert. Het omvat doorgaans een producteigenaar, een scrummaster en leden van het ontwikkelingsteam die samenwerken om het sprintdoel te bereiken. Het...